Ingen lyd som kommer fra Soundbar?

Er du i en situasjon der du ikke hører noen lyd fra Soundbar? Dette er et vanlig problem, og i denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kobler systemet riktig slik at du kan begynne å nyte lydsystemet ditt!

Trinn 1 – Koble til alt

Det første som må gjøres er å koble alt riktig. Hvis du har en HDMI-tilkobling og en ny soundbar, vil du koble den medfølgende HDMI-kabelen fra soundbar til en HDMI ARC-port som skal være på en av TV-ens HDMI-porter. Det kan være 1 port eller alle porter merket med ARC. Faktisk har de fleste TV-er minst en ARC-port.

Hvis du har en optisk kabel (Toslink), må du være forsiktig så du ikke ødelegger den ved et uhell. Fordi den er veldig følsom, og du må ikke bøye kabelen i det hele tatt! Koble den optiske kabelen til TV-apparatets optiske utgang ved å ta ut den lille, svarte pluggen slik at du kan sette inn kabelen.

Samsung HW-T450

Trinn 2 – Slå på TV og Soundbar

På Soundbar velger du Output -> ”HDMI ARC” eller ”Optical Out”, avhengig av kabelen du bruker.

Endre lydinnstillingene på TV-en. Du må justere to ting:

  1. Slå av TV-høyttalere og velg deretter indirekte å bruke lydsystemet
  2. Velg hvilket lydutgangsformat: Stereo, Multichannel eller Multichannel (Bypass)

Format for digital lydutgang – kommer ingen lyd fra Soundbar?

Stereo (ukomprimert): Hvis lydavspillingsenhetene dine ikke behandles med flere kanaler, velger du å bare sende ut stereoinnhold til lydavspillingsenhetene.

Multikanal: Velg å kun sende ut 5.1 lydinnhold (komprimert flerkanalsignal) til lydavspillingsenhetene dine.

Flerkanal (bypass): Velg for å sende original bitstrøm fra HDMI ARC til det tilkoblede HDMI-lydsystemet.

Ingen lyd kommer fra Soundbar uansett?

Prøv å installere TVen på nytt under innstillingene. Installer alt på nytt og se om programvaren vil samarbeide med soundbar.

  1. Test soundbar med Bluetooth eller AUX og se om den fungerer
  2. Prøv en annen HDMI-port
  3. Prøv en annen HDMI-kabel
  4. Slå av TVen og slå den av i minst 2 minutter, og prøv på nytt
  5. Hvis det fremdeles ikke kommer lyd fra Soundbar, kan du se om høyttalerne ikke vil dempes i Innstillinger. Kontakt ellers support.

Lämna en kommentar