Hur man använder strategihandel för att tradea som ett proffs

Binances målsida för strategihandel samlar Grid Trading, TWAP, VP och andra automatiserade algoritmiska handelsfunktioner.

Den nya målsidan ger användarna en omfattande visning av Spot- och Futures Grid Trading-strategier tillsammans med deras prestanda och popularitet bland användarna, samtidigt som handlare snabbt kan replikera sina parametrar.

Vad är strategihandel?

Strategihandel innefattar olika typer av handelsformer som till exempel:

 1. Grid Trading
 2. TWAP
 3. VP
 4. Andra automatiserade algoritmiska handelsfunktioner.

Vad är Futures Grid handel?

Grid trading är en handelsbot som automatiserar köp och försäljning. Den är utformad för att lägga beställningar på marknaden med förinställda intervall, inom ett konfigurerat prisintervall.

Grid Trading sker när en order placeras över och under ett fastställt pris, vilket skapar ett rutnät av ordrar till stegvis ökande och sjunkande priser.

På så sätt konstruerar den ett handelsnät (grid). Till exempel kan en köpare lägga en köporder för 10 000 kr under marknadspriset för Bitcoin, samtidigt som man lägger en säljorder för 10 000 kr över Bitcoins marknadspris.

Futures Grid Trading fungerar bäst på volatila marknader när priserna fluktuerar inom ett givet intervall. Denna teknik försöker göra vinster på små prisförändringar. Ju fler rutnät du inkluderar, desto större blir volymen av affärer. Det kommer dock med en kostnad eftersom vinsten du gör på varje beställning är lägre.

Det är alltså en avvägning mellan att göra små vinster från många affärer, kontra en strategi med lägre frekvens men genererar en större vinst per order.

Hur får man tillgång till målsidan för strategihandel?

För att komma åt målsidan för Strategihandel, gå till Binance och klicka på [Trade] – [Strategy Trading].

Navigering från Binances förstasida

Målsidan för Strategihandel kan också nås via Binance Futures handelsgränssnitt genom att klicka på [Strategihandel] – [Översikt]. Alternativt kan målsidan för strategihandel nås direkt här.

Navigering från Binance Futures handelsgränssnitt

Vilka funktioner tillhandahåller målsidan för strategihandel?

Binance ger snabb tillgång till en rad automatiserade handelsstrategier via landningssidan för strategihandel, som inkluderar Spot Grid, Futures Grid, TWAP och VP algoritmiska handelsbots.

Long Term Yield Strategi

1. Spot Grid

Spot Grid Trading är en handelsbot som automatiserar köp och försäljning på spothandel. Den är utformad för att lägga beställningar på marknaden med förinställda intervall inom ett konfigurerat prisintervall. Binance Spot Grid Trading presterar bäst på volatila marknader när priserna fluktuerar inom ett specifikt intervall.

För att lära dig mer om Spot Grid Trading, kan du hänvisa till den detaljerade FAQ

2. Futures Grid

Futures Grid Trading tillåter användare att tillämpa Grid Trading Strategier på terminskontrakt på Binance Futures, vilket gör att de kan öka sina positionsstorlekar med hjälp av hävstång och maximera sin potentiella vinst.

Om du vill veta mer om Futures Grid Trading kan du läsa de vanliga frågorna.

Smart Algorithmic Trading

1. TWAP Algo

TWAP-handelsalgoritmen tillåter användare att sprida en stor order i mindre kvantiteter och utföra dem med jämna mellanrum automatiskt för att minimera prispåverkan.

Om du vill veta mer om TWAP kan du läsa de vanliga frågorna.

2. VP Algo

Handelsalgoritmen för volymdeltagande (VP) utför stora order med en specificerad brådskande nivå. Det syftar till att utföra en handel i en takt som matchar en del av realtidsmarknadsvolymen genom att respektera den avsedda volymdeltagandenivån.

Om du vill veta mer om VP Algo kan du se de vanliga frågorna.

TWAP Algoritmisk handel

TWAP står för Time-Weighted Average Price och är en trading algoritm för de som använder sig av USDⓈ-M Futures kontrakt.

TWAP trading algoritm tillåter dig att utnyttja Binance’s in-house algorithmic trading förmåga att trategi för dela upp en stor order i mindre kvantiteter och utföra dem automatiskt med jämna mellanrum för att minimera större prisfluktueringar.

Vad är det exakt?

Det är mer exakt att man med hjälp av algoritmen uppnår ett genomsnittligt inköpspris som ligger nära det tidsvägda genomsnittspriset, för en specifik tidsperiod som du själv anger.

När ska man använda TWAP?

TWAP trading algoritmens huvudsyfte är att optimera en trade:s genomsnittliga inköpspris. Så traders använder sig utav denna strategi när de vill lägga väldigt stora orders utan att påverka marknadspriset alltför mycket på en gång.

TWAP är gynnat för att ge ett bättre pris i följande scenarier:

 • Orderstorleken är signifikant större än vad som är tillgängligt i orderboken.
 • Förväntan på en period av hög prisvolatilitet utan någon tydlig upp- eller nedåtgående trend.

Ett exempel på hur det kan se ut:

Källa: Binance

Hur ställer man in en TWAP-strategi?

Bestäm handelsstorleken, vilket är den totala storleken på det kontrakt du väljer att köpa eller sälja. Den minsta tillåtna handelsstorleken för TWAP-strategin motsvarar 10 000 USDT. När en TWAP-strategi avslutar alla order kommer TWAP-ordern att stoppas.

Välj varaktighet, vilket är den målinriktade TWAP-utförandeperioden. Den minsta varaktigheten är 5 minuter och den högsta är 24 timmar.

Vad är Volume Participation Algorithmic Trading?

Handelsalgoritmen Volume Participation (VP) är en opportunistisk algoritmisk utförings strategi. Kort sagt kan man ange hur brådskande ordern är.

Den syftar till att utföra en handel i en takt som inte överstiger aktuell marknadsvolym i realtid.

VP är mycket användbar om du vill begränsa orderns marknadspåverkan samtidigt som du siktar på det genomsnittliga marknadspriset för handeln på marknaden under genomförandeperioden.

När ska man använda Volume Participation algoritmen (VP)?

Använd denna verkställningsstrategi när du har stora orders som är större än den tillgängliga marknaden så att du minimerar påverkanen som din order har på marknanden.

Marknads SituationMarknads OrderVolume Participation (VP) Algoritm Order
Låg marknads volym, stabilt prisStora marknadsorder kan skapa en påverkan på marknadspriset som gör det utförda priset ofördelaktigt.VP-ordern kan utföras inom det genomsnittliga marknadspriset utan att påverka marknaden.
Hög marknads volym, volatilt prisMarknadsorder kan kanske fånga upp den marknadslikviditet som finns tillgänglig omedelbart. Men den kan också fånga upp marknadens prisrörelser.VP order might not be able to execute in urgency and may result in adverse executed price
Source: Binance

Hur visualiserar man Grid Trading Strategies prestationer och popularitet via strategipoolsektionen?

Strategipoolsektionen innehåller de bästa Grid Trading-strategierna på Binance för Spot och Futures, vilket gör att användare kan replikera motsvarande parametrar för sin handelsstrategi.

Användare kan (1) använda filtren för att visa en specifik panel av Grid Trading Strategier, (2) visa motsvarande ROI, PnL eller Popularitet, och (3) replikera motsvarande parametrar för att skapa en liknande Grid Trading Strategi.

Använd filter för att visa en specifik panel med Grid-handelsstrategier

 • Strategy Type – Select Spot Grid eller Futures Grid
 • Markets – Välj ett givet handelspar
 • Running Time – Välj mellan sju tidsintervallalternativ
 • ROI – Välj specifika ROI-intervall
 • Zone – Ange symbolkategorier (t.ex. CEX, DEX, Layer 1, Metaverse, NFT, etc.)

2. Visa motsvarande ROI, PnL eller Popularity

Användare kan visualisera motsvarande ROI och PnL under den valda perioden för varje presenterat Spot-handelspar och Futures-kontrakt.

Copy Popularity belyser hur ofta en order kopierades över Spot Grid eller Futures Grid på Binance.

I Futures Grid, Direction visar den aktuella riktningen för Grid Trading-strategin, som kan vara lång, kort eller neutral.

3. Replikera / Justera Grid Trading Parametrar på Spot Grid och Future Grid

Välj [Use Parameter] för att visa beställningen och dess delade parametrar.

Spot Grid Parameters

Futures Grid Parameters

Observera att parametrar kan justeras.

Du kan se respektive vanliga frågor för mer information om hur du använder strategihandel här:

Hur man visualiserar trendande par och volatilitet under handelsanalys-vyn

Topp 10 trending marknader

Fliken Trading Analytics visar de 10 populäraste tillgångsparen efter antalet körda strategier.

Du kan snabbt titta på symbolerna med flest Grid-order och börja konfigurera en Grid Trading-strategi genom att klicka på [Create].

Volatility Top 10

Fliken Trading Analytics visar de 10 populäraste tillgångsparen efter volatilitet, vilket är en avgörande indikator för användare som använder Grid Trading Strategier.

Volatilitetsprocentberäkningen baseras på symbolens stängningspriser per timme under de senaste 30 dagarna.

Hur man går till Mock Trading i Binance Futures

Du kan använda dig utav Binance Futures’ Mock Trading för att bli bättre på att tradea i din egen takt! Denna testmiljö är en simulation för att man ska kunna öva och bli bra på att tradea innan man sätter igång med att tradea krypto live. Detta tillåter dig att öva utan att riskera kapital!

 1. Du kommer till Mock Trading, genom att gå till Binance Futures och klicka på [Log In] eller [Register Now] för att skapa ett nytt Binance Futures konto.
 2. Klicka på [Profile] – [Mock Trading] som finns uppe i högra hörnet.
 3. Klicka på [Continue] för att skapa ett Binance Futures testnet konto med samma uppgifter som ditt huvudkonto.

Ditt testnet konto kommer ha ett riskfritt saldo på 3,000 USDT för att låta dig bli familjär med alla funktioner som Binance Futures erbjuder.

Du kommer att kunna hantera din virtuella portfölj i en testnet-miljö och experimentera med olika risknivåer genom att använda hävstångseffekt och placera stop-loss- och take-profit-order.

Klicka gärna på [Back to Live] när du är redo att sätta dina handelsfärdigheter på prov på Binance Futures.


Ingen information eller data är avsedd som investeringsråd (varken i allmänhet eller i enskilda fall). Finansiella produkter eller transaktioner som omnämns i sådan information eller data, kanske inte är lämplig för din investeringsprofil och mål och förväntningar. Du är ansvarig för att avgöra om någon finansiell produkt eller transaktion är lämplig för dig utifrån dina intressen, investeringsmål, riskbenägenhet och investeringsplan. CompareSweden ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår från några omnämnda transaktioner eller investeringar i finansiella produkter.


Summary

1 svar på ”Hur man använder strategihandel för att tradea som ett proffs”

Lämna en kommentar