Tessin – En genomgång

Tessin är ett utmärkt val för diversifiering av din investeringsportfölj.

Bildkredit: Tessin

Vad är Tessin?

Tessin är en investeringsplattform där man kan investera direkt i fastighetsprojekt, utan att betala krångliga avgifter och mellanhänder. Genom att skapa ett konto på Tessin.se kan du välja och vraka bland aktuella fastighetsprojekt och på så sätt bygga upp din egen fastighetsportfölj med säkerställda fastighetslån. Lånens angivna årsräntor befinner sig mellan 7–13 procent.

Se också:

Historia

Tessin har vuxit snabbt sedan lanseringen 2014 och förmedlar idag säkerställda investeringsmöjligheter till såväl privatpersoner som internationella institutioner. Tessin tar avstamp i att många fastighetsprojekt inte genomförs eftersom det saknas finansiering, samtidigt som intressanta investeringsmöjligheter på fastighetsmarknaden är svåra att komma åt.

Hur funkar Tessin?

Tessin erbjuder tillgång till unika investeringsmöjligheter genom en snabb och enkel investeringsprocess där du som investerare öppnar ett konto helt utan avgift. Lägsta investeringsbeloppen ligger normalt mellan 10 000 – 50 000 kronor beroende på storleken på lånet.

Du väljer själv när du vill investera, hur mycket och i vilka lån. Varje låneerbjudande är unikt och har en förväntad avkastning på 7-13 procent.

  • Lån med underliggande säkerheter i from av pant och borgen
  • Nya investeringsmöjligheter varje vecka inom olika fastighetskategorier
  • Förväntad årsavkastning 7-13 procent

Varje vecka lanseras nya investeringsmöjligheter på Tessins plattform inom olika kategorier, till exempel bostäder, industrilokaler och samhällsfastigheter. Framför allt rör det sig om bostadsprojekt, hittills har Tessins 55 000 medlemmar bidragit till att mer än 5 000 nya bostäder har byggts i Sverige och Finland.

Fördelen med att investera i fastigheter är att investeringen används i ett konkret projekt. Du kan följa din investering via Tessins plattform där projektägare delar med sig av regelbunden information om hur projektet framskrider. Att investera i fastigheter via Tessin ger normalt sett högre avkastning på ditt kapital men innebär också en högre risk. Kom ihåg att alla typer av investeringar medför risker och ditt kapital kan bli förlorat.

Risker

Sedan 2017 genomförs samtliga investeringar på Tessins sajt som säkerställda lån, generellt med pant i fastigheten. Fördelen med detta är givetvis att investeraren har en möjlighet att få tillbaka hela eller delar av sitt kapital även om projektet mot förmodan inte presterar enligt plan. För den som investerat i samtliga av dessa lån, skulle den totala avkastningen landa på cirka 8,4 procent.

Noggrann kreditprövning

Tessin lägger stor vikt vid att förmedla lån av god kvalitet. Innan Tessin upplåter sin plattform till en låntagare så görs en kontroll, s.k. kreditprövning, av låntagaren och dess företrädare. Kreditprövningen innebär att Tessin bland annat granskar kreditupplysningar, årsredovisningar, delårssiffror, köpeavtal och gör noggranna bakgrundskontroller. Det gäller dock att kontrollera det finstilta, så att man inte uppräcker en återköpsklausul i köpeavtalet. Eller att bolaget har varit optimistiska avseende tid eller kostnad i projektet.

Tessin Nordic AB (publ) är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen och varit aktivt sedan 2015. Deras kontor ligger på Norrmalm i Stockholm.

Deras Investeringsprodukter

Det finns också flera tillvägagångssätt för att exponera sig mot fastighetslånen som förmedlas via Tessins plattform:

  1. Investera direkt i fastighetslån: Välj själv ut intressanta projekt på Tessins plattform och bygg din egen portfölj med fastighetslån utan avgifter eller mellanhänder.
  2. Investera i Tessins Låneportföljer: Tessins färdigpaketerade låneportföljer innehåller ett flertal av lånen som förmedlas via plattformen. Låneportföljerna erbjuder riskspridning över flera lån till ett lägre investeringsbelopp, ofta 10 000 kronor.
  3. Investera i en fond: Placera ditt kapital i Tessins partnerfond Fastighetsräntefonden som erbjuder exponering mot ett stort antal lån via ISK. Lägsta investeringsbelopp är 10 000 kronor via Nordnet.

Kostar det något att bli medlem?

Nej, det är helt gratis att investera i fastigheter via Tessins plattform. Dessutom får du tillgång till en e-bok om fastighetsinvesteringar utan kostnad.

När sker återbetalning?

Genom att investera i fastigheter via Tessins plattform har du utöver det investerade beloppet även rätt att erhålla angiven avkastning vid löptidens slut. Återbetalning ska ske enligt de villkorade datumen som finns specificerade i skuldebrevet.

Lämna en kommentar