Hur du skyddar dina tillgångar när du trade:ar med Margin!

Vi ger dig tips på hur du skyddar dina tillgångar när du margintrade:ar!

Hur du skyddar dina tillgångar när du trade:ar med margin

Vad är Binance Margin?

Marginalhandel är ett sätt att använda medel som tredje part tillhandahåller för att trade:a.

Binance Margin och låter användare använda mer pengar än vad de egentligen har för att ägna sig åt marginalhandel, detta betyder att du kan öka din positionsstorlek när du går in i en trade. Detta i sin tur betyder att du kan tjäna mer pengar snabbare! Men du kan också förlora mer.

Vad är Binance Margins Ränterabatts Kampanj

Binance Margin har lanserat en kampanj för att sänka räntorna för BTC, ETH, BUSD och USDT på plattformen. Under kampanjperioden kan användare utnyttja rabatterade årliga räntor som är så låga som 0,8 % med de ovan nämnda kryptovalutorna.

Här är en sammanställning av hur rabatterna ser ut:

Binance Margins ränterabatts Kampanj

Kampanjperioden gäller från och med 2022-03-21 tills vidare.

Se mer om kampanjen på Binance Margin kampanjsida.

Råd för att skydda dina tillgångar vid marginalhandel

Välj en väl ansedd plattform som Binance

Binance har byggt en av de säkraste handelsplattformarna i världen där användare kan njuta av olika funktioner, såsom KYC, 2FA och Anti-Phishing Code, för att skydda sig mot externa aktörer.

Fortsätt övervaka din LTV

Belåningsgraden (LTV) är ett mått för att utvärdera utlåningsrisk.

Förhållandet mäter det nominella värdet av ett lån mot marknadsvärdet på dess säkerhet. Till exempel representerar en hög LTV-kvot en hög finansiell risk.

Binance använder LTV-kvoten för att utvärdera risknivån för dina korssäkerheter. Dina säkerheter kommer att likvideras om LTV-kvoten når en viss tröskel. Om det fortfarande finns tillgångar kvar efter likvidationen, kommer de att gå tillbaka till din Spot Wallet i den ursprungliga tillgången.

Använd Cross Margin eller Isolated Margin bara när du förstår det fullt ut!

Det finns många regler när det kommer till Cross Margin och Isolated Margin så därför bör du alltid läsa på och fullt förstå hur det fungerar innan du ger dig på det.

Binance har en bra genomgång kring Cross Margin Trading regler.

Varför är Binance Margin bra för dig?

Olika handelspar

Binance Margin stöder fler än sexhundra handelspar! Inklusive flera relativt ovanliga handelspar.

Du kan lägga flera tillgångar som säkerhet

Med Binance Margin kan man investera flera tillgångar som säkerhet för att låna och handla med hävstång.

På Binance gör du detta i ”Cross-Margin mode”. Till skillnad från att bara investera BTC i en BTC-baserad marginalhandel, kan du använda dina BTC och ETH, eller BUSD, USDT, och så vidare, som ska vara sina säkerheter (även kallat pantsättning).

Cooling off period

För att hjälpa användare att undvika överdriven handel kan användare tillfälligt avbryta marginalhandelsrelaterade aktiviteter under en viss period genom att aktivera funktionen cool off period.

Detta är en del av Binance ansträngningar att uppmuntra ansvarsfull handel och förhindra tvångsmässigt handelsbeteende.

Försäkringsfond

Binance Margin har en försäkringsfond som skyddar användarnas konton när deras eget kapital (dvs deras tillgångar minus skulder) är mindre än 0, eller när användaren inte kan betala tillbaka skulder på grund av brist på medel på kontot.

Därför ska du inte missa att använda ränterabatten på Binance Margin nu!


Ingen information eller data är avsedd som investeringsråd (varken i allmänhet eller i enskilda fall). Finansiella produkter eller transaktioner som omnämns i sådan information eller data, kanske inte är lämplig för din investeringsprofil och mål och förväntningar. Du är ansvarig för att avgöra om någon finansiell produkt eller transaktion är lämplig för dig utifrån dina intressen, investeringsmål, riskbenägenhet och investeringsplan. CompareSweden ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår från några omnämnda transaktioner eller investeringar i finansiella produkter.


Se också: Upp till 80% Rabatt! Vad är Binance Margins ränterabatts Kampanj?

2 svar på ”Hur du skyddar dina tillgångar när du trade:ar med Margin!”

Lämna en kommentar