Vad är Auto-Invest? – En sammanfattning

Så här anpassar du din kryptoportfölj med Auto-Invest portföljplan

Vad är Auto-Invest? - En sammanfattning

Så vad är egentligen Auto-Invest? Auto-Invest är en Binance Earn produkt som gör det möjligt för användare att få en passiv inkomst, detta kommer att ske genom att köpa krypto med en dollar-cost averaging strategi. Det innebär att man sprider ut sina köptillfällen, för att få ett genomsnittligt inköpspris.

Vill du läsa mer om detta på Binance se här.

Vad är en Portfolio Plan, och vad är så unikt med det?

Huvudskillnaden mellan den nuvarande Auto-Invest-planen och den nya portföljplanen är antalet tokens du kan välja att köpa regelbundet. Till skillnad från Auto-Invests nuvarande planer erbjuder Portfolio Plan användarna möjligheten att enkelt diversifiera tack vare flera myntuppsättningar. Oavsett om du är intresserad av att bygga din första portfölj med flera kryptos, planerar att minska risken via portföljdiversifiering eller vill generera lite passiv inkomst, kan du välja att anpassa din egen portföljplan för att möta dessa behov.

Tack vare den flexibilitet som finns här kan användare välja mellan två till tio tokens per plan, och bestämma varje kryptovalutas procentuella tilldelningar.

Se också: Hur man köper Gaming NFTs för Play-to-Earn?

Det enklaste sättet att köpa flera kryptovalutor på en gång

Portföljplanen är en ny funktion som lanseras i Auto-Invest. Tack vare den bekvämlighet som erbjuds, så att vem som helst kan köpa och hantera flera kryptovalutor i en portfölj, är funktionen utan tvekan ett av de enklaste sätten att köpa minst två typer av kryptovalutor över tid.

Köp dina favorit kryptovalutor på en gång eller skapa olika portföljer för att jämföra utvecklingen

Auto-Invests portföljplan låter dig anpassa din multikryptoportfölj och automatisera återkommande köp. Med denna funktion kan du snabbt och enkelt diversifiera och bygga din portföljplan.

Anpassa din portfölj: Välj minst 2 och upp till 10 kryptovalutor per plan

Det finns inget maximalt antal portföljplaner du kan skapa. Anpassa så många dedikerade portföljplaner som du vill, med maximalt 10 tokens för varje portföljplan. Från hur ofta du vill DCA, till typ av krypto och procentuell allokering, får du välja hur din slutliga Portfolio Plan kommer att se ut.

Stablecoins såsom USDT och BUSD stöds över alla kryptos i portföljplanen

Portföljplaner använder stablecoins för att köpa krypto åt dig. Se till att du har USDT- eller BUSD stablecoins i ditt Spot- och/eller Flexibla sparande innan du skapar en Portfolio Plan.

Användarvänlig uppföljning av din portföljs utveckling

Få tillgång till vinst- och förlustinformation på din portföljplan till hands, pausa eller radera en portföljplan när som helst.

Se också mer om kryptoportföljer på Binance Auto-Invest.


Ingen information eller data är avsedd som investeringsråd (varken i allmänhet eller i enskilda fall). Finansiella produkter eller transaktioner som omnämns i sådan information eller data, kanske inte är lämplig för din investeringsprofil och mål och förväntningar. Du är ansvarig för att avgöra om någon finansiell produkt eller transaktion är lämplig för dig utifrån dina intressen, investeringsmål, riskbenägenhet och investeringsplan. CompareSweden ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår från några omnämnda transaktioner eller investeringar i finansiella produkter.


Lämna en kommentar