Börskrasch 2022

Börskrasch 2022. Räntehöjningarna mot inflationen har bara börjat.

Börskrasch 2022

Börskrasch 2022

De senaste fem åren har varit väldigt, väldigt bra för investerare. S&P 500 har vuxit med nästan 90 % och tekniktunga Nasdaq har vuxit med över 140 %. Det inkluderar också två år av en pandemi och bristande globala leveranskedjor. Men börsen har backat 25 procent sedan årsskiftet vilket är oroväckande.

Räntorna har precis börjat gå upp igen. Vi har haft många år utav noll- eller rent utav minus-räntor som har gynnat konsumtionen och därmed konjunkturen.

Men många företag på Stockholmsbörsen och på New York börsen har varit värderade alltför högt gentemot deras framtida avkastning. Exempelvis: Sinch, Vitrolife, Boozt, EQT, och på NYSE Netflix, nVidia, Oatly för att nämna ett några. I dessa fall har vi under de senaste månaderna sett en kraftig nedgång som har svidit i portföljerna. Aktieyran är alltså på nedfart och festen verkar vara slut. För att tillägga så verkar även kryptomarknaden också följa med nedåt, då BTC handlas ner just nu med.

Det oroliga läget för börsen 2022

Den skenande inflationen driver Riksbanken och Federal Reserve (FED) att vara mer aggressiva när det gäller att höja räntorna. Nyligen höjde Riksbanken räntan med 0,25 procentenheter och FED med 0,50 procentenheter. Samtidigt är marknadsaktörerna nervösa för den globala ekonomiska tillväxten, på grund av höga oljepriser, stålpriser och flera andra råvaror. Samt är kriget i Ukraina och Kinas ökade fall av covid-19 med nya ”lockdowns” flera problem att ta hänsyn till. Man vet aldrig hur börsen utvecklar sig och därför brukar man säga att ”Time in the market beats timing the market”. Fast vissa krascher har historiskt sätt tagit flera år att helt återhämta sig.

Varför är räntehöjningarna ett problem?

Konsumtionen minskar när räntorna stiger. Det är anledningen till varför det kan ses som ett problem.

En liten summering kommer här näst:

  • Räntornas riktning har en inverkan på aktievärdering, aktieprissättning och riskpremie.
  • För att investerare ska investera i något mer riskfyllt än den säkra statsobligationen, eller riskfri ränta, kräver de en högre avkastning eller riskpremie.
  • Räntornas riktning påverkar ett företags teoretiska värde och dess aktier, och därmed riskpremien.
  • När räntorna faller, och allt annat är konstant, kommer aktievärdet sannolikt att stiga.
  • När räntorna stiger, och allt annat håller i sig, kommer aktievärdet sannolikt att falla.

Aktier är riskfyllda tillgångar, till och med mer riskfyllda än obligationer eftersom obligationsinnehavarna får betalt sitt kapital före aktieägarna i händelse av konkurs. Därför kräver investerare en högre avkastning för att ta extra risk genom att investera i aktier istället för statsobligationer, som garanterat ger en viss avkastning.

Företag som förlitar sig på framtida kassaflödestillväxt upplever mycket större risk när kurserna stiger, och det har varit den del av marknaden som verkligen har drivit på avkastningen på aktiemarknaden.

Vad händer när räntorna stiger?

När Federal Reserve agerar för att höja räntan höjer det omedelbart kortsiktiga lånekostnader för finansinstitutioner. Detta ger en inverkan på i stort sett alla andra lånekostnader för företag och konsumenter i samhället.

Eftersom det kostar finansinstitut mer att låna pengar, höjer dessa samma finansiella institutioner ofta räntan de tar ut sina kunder för att låna pengar.

Så enskilda konsumenter påverkas genom höjningar av sina kreditkorts- och bolåneräntor, särskilt om dessa lån har en rörlig ränta.

När räntan på lån, bolån och andra krediter går upp, så minskar mängden pengar som konsumenterna kan spendera.

Konsumenterna måste fortfarande betala sina räkningar. När de räkningarna blir dyrare får hushållen mindre disponibel inkomst. Konsumenterna kan således inte lägga pengar på så mycket annat, vilket minskar företagens intäkter och vinster.

Så, som du kan se, när räntorna stiger, påverkas företagen inte bara av högre lånekostnader, utan de är också utsatta för de negativa effekterna av en sjunkande konsumentefterfrågan. Båda dessa faktorer kan påverka resultat och aktiekurser.

Inflationen 2022 i Sverige – Börskrasch 2022

Källa: SCB.se

”Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 6,1 procent i mars 2022. Det är en uppgång från februari då inflationstakten var 4,5 procent.”

SCB.se

Vad händer när inflationen går upp?

För det första så förlorar man köpkraft. Inflationen visar hur mycket dyrare varor blir för konsumenter simpelt sagt. Vad leder det till? Jo, att din ekonomiska situation kanske blir försämrad.

Ett exempel är löneutveckling.

Löneökning – Inflationstakt = din verkliga löneökning eller minskning.

Säg att du fick 2 procent lönepåslag men inflationen var 6 procent under året så har du enligt KPI 4 procent mindre köpekraft. För att penningvärdet har minskat i och med inflationen, samt att din löneökning inte har varit större eller lika med inflationen.

Se också:

Varför går inflationen upp i Sverige 2022?

Centralbanker och regeringar världen över har gett massor med stöd- och stimulanspengar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Ekonomin kom upp på fötter igen väldigt fort efter mars 2020 (coronakraschen), men på bekostnad av att penningvärdet minskade.

När man trycker upp pengar i form av stödpaket till privatpersoner och företag så ökar inflationen. Det är inte mer komplext än så. Frågan är om det var för mycket stöd från Riksbankens sida?

De anser nog att de inte hade något annat val, fast problemet låg nog i att reporäntan var på en alldeles för låg nivå innan pandemin för att Riksbanken skulle kunna ha haft handlingsutrymme för att tackla en pandemi.

Nu återstår att se hur justeringen av räntan kommer att påverka inflationen i Sverige och i vilken takt.

Börskrasch 2022 – Förra årets uppgång är nu utraderad

Många företag tar stryk just nu på börsen på grund av dess uppblåsta värderingar under 2020 och 2021. När alla vill ur marknaden så kommer naturligtvis kraftiga ras och det är inte någon nyhet.

Vi påpekade under förra året, vilka risker som fanns på marknaden då. (För mer se: Omikron-varianten skapar nytt börsfall? & RÄNTELÄGET I USA: Börsen på väg ner nu!) Nu har det blivit mer verkligt genom att vi såg första räntehöjningen komma både från FED och Riksbanken.

Kommer börsen att gå ner mer under 2022?

Troligtvis är detta inte sista raset under året. Sommarmånaderna brukar inte vara särskilt imponerande för aktiemarknaden i stort. Bank VD:er som Jamie Dimon har uttryckt en oro inför framtiden, att det kan bli mycket turbulent. Se mer hos Business Insider.

Konjunturen är också en fingervisning på vilket håll aktiemarknaden kommer att gå. Just nu får vi invänta siffrorna för att göra en bedömning om ekonomin kommer gå in i en depression eller ej.Ingen information eller data är avsedd som investeringsråd (varken i allmänhet eller i enskilda fall). Finansiella produkter eller transaktioner som omnämns i sådan information eller data, kanske inte är lämplig för din investeringsprofil och mål och förväntningar. Du är ansvarig för att avgöra om någon finansiell produkt eller transaktion är lämplig för dig utifrån dina intressen, investeringsmål, riskbenägenhet och investeringsplan. CompareSweden ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår från några omnämnda transaktioner eller investeringar i finansiella produkter.


6 svar på ”Börskrasch 2022”

Lämna en kommentar