Ändra valuta på google spreadsheet med 4 enkla steg

Ändra valuta på google spreadsheet med 4 enkla steg

I detta exempel har jag laddat ner en mall från SpreadsheetClass för att granska mina månadskostnader. För närvarande är valutan inställd på dollar, men jag kommer att visa hur man ändrar valutan på Google Spreadsheet från dollar till pund.

För att ändra valuta på Google Spreadsheet, följ dessa steg.

Steg 1: Makera B-kolumnen

Eller kolumnen dör du har värdena du vill ändra

Först, flytta markören till kolumnrubriken märkt med ’B’ i toppen av kalkylbladet. Klicka sedan på kolumnrubriken ’B’. Genom att göra detta kommer hela kolumnen att bli markerad och färgen på kolumnen ändras till blått för att visa att den är aktiv eller vald.

Steg 2: Formatera som nummer

Efter att ha markerat kolumnen där du vill ändra formateringen, navigera till menyfältet i toppen av kalkylbladet. Klicka på ”Format” i menyfältet för att öppna en rullgardinsmeny med olika formateringsalternativ.

I den visade menyn, välj alternativet ”Nummer”. Detta är oftast symboliserat med en siffra ’123’ eller liknande.

Steg 3: Anpassa valuta

Sedan, fortsätt från den punkt där du tidigare valde ”Nummer” i formateringsmenyn. I den utfällbara undermenyn som visas, bläddra tills du hittar alternativet ”Anpassad valuta”. Klicka på detta alternativ.

Steg 4: Ändra valuta på google spreadsheet

Efter att ha klickat på ”Anpassad valuta”, kommer en dialogruta troligen att öppnas där du kan specificera exakt hur du vill att valutavärdena ska visas i kalkylbladet.

Välja valuta som ska visas och klicka på tillämpa.

När det ser ut såhär har du lyckats ändra valuta på google spreadsheet. Detta indikerar att de steg du har följt för att anpassa valutainställningarna har tillämpats korrekt på dina data.

Pop-up-meddelande

Ibland kan ett meddelande poppa upp. Det är inget att oroa sig för. Klicka bara i rutan som visas och sedan på ’OK’.

Ge din feedback och föreslå nya Google Sheets Guider

Låt mig veta hur det går med att ändra valuta i era Google Spreadsheets i kommentarsfältet nedan! Jag är också nyfiken på att höra vilka andra guider eller tutorials ni skulle vilja se som kan hjälpa er att bli mer effektiva med Google Sheets. Era förslag är viktiga, så dela gärna era idéer och feedback!


Du kanske vill läsa om:

Lämna en kommentar