Bokföring av sociala avgifter

Bokföring av sociala avgifter

Har du inte läst om bokföring av personalkostnader bör du läsa den först innan du försöker bokföra sociala avgifter.

Sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter

Utöver löner betalar företag också något som kallas sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter. Dessa avgifter består främst av olika sorters försäkringar för anställda, både för situationer på arbetsplatsen och för allmänna arbetsmarknadsrelaterade försäkringar. En del av arbetsgivaravgifterna som betalas går till de anställdas försäkringar inom det allmänna försäkringssystemet. Detta inkluderar utbetalningar från Försäkringskassan, såsom föräldrapenning, sjuklön och liknande. Arbetsgivaravgifterna täcker dock inte bara försäkringar för de anställda, en del av pengarna används också för att stödja den offentliga sektorn. Arbetsgivaravgifter ska inte ses som skatter, utan snarare som avgifter. Dessa avgifter bidrar, likt skatter, till finansieringen av allmänna tjänster som infrastruktur, barnomsorg, sjukvård och andra offentliga tjänster.

En kostnad för arbetsgivaren

Sociala avgifter, eller arbetsgivaravgifter, är ofta omkring 30% av bruttolönen och är en kostnad som arbetsgivaren står för. När det gäller skatt på lön, så räknas den inte som en kostnad för företaget. Istället bokförs den som en skuld. Detta beror på att det egentligen inte är företaget som betalar skatten, utan det är den anställda som indirekt betalar den genom att få skatten avdragen från sin lön. Arbetsgivaravgifterna å andra sidan, som också ofta ligger runt 30%, betalas helt och hållet av företaget.

Sociala avgifter bokförs på konto 7510, som heter ”Lagstadgade sociala avgifter”. Då dessa avgifter är lagstadgade måste de betalas in till Skatteverket. I bokföringsprocessen börjar man med att motkontera ett skuldkonto. Man väntar ofta med att betala dessa avgifter för att kunna samla alla inbetalningar till Skatteverket i en samlad kontering. När det är dags att betala dessa sociala avgifter, görs det ofta samtidigt som man överför pengar för personalens källskatt och moms. I det första steget av bokföringsprocessen registreras alltså arbetsgivaravgifterna på konto 7510 ”Lagstadgade sociala avgifter” och skapar en motsvarande skuld på konto 2730 ”Skuld för sociala avgifter”.

Samla alla inbetalningar till skatteverket

Varför betalar man inte arbetsgivaravgifterna direkt? Som vi tidigare nämnt, kan man tekniskt sett motkontera konto 7510 för ’Lagstadgade sociala avgifter’ med ett tillgångskonto direkt. Det är inte fel att göra så, men vanligtvis väntar företag med att betala dessa avgifter. Anledningen är att de samlar ihop alla skulder och avgifter som ska betalas till staten och gör en enda sammanlagd betalning. På så sätt hanterar man alla inbetalningar till Skatteverket samtidigt, vilket effektiviserar bokföringsprocessen.


Vi tror att du kanske också är intresserad av:


Exempel bokföring av sociala avgifter

Steg 1: bokför de lagstadgade sociala avgifterna

KontoDebetKredit
2730 Skuld för sociala avgifter14 550
7510 Lagstadgade sociala avgifter14 550
När företag bokför de lagstadgade sociala avgifterna, använder de konto 7510, som är för ’Lagstadgade sociala avgifter’, och motkontera 2730, som är för ’Skuld för sociala avgifter’. Medan kostnadskontot för de lagstadgade sociala avgifterna ökar, ökar också skulden. Det man gör är att omvandla kostnaden för de sociala avgifterna till en skuld som företaget sedan betalar.

Steg 2: samla inbetalningar på ett avräkniningskonto

KontoDebetKredit
2710 Personalens källskatt10 615
2730 Skuld för sociala avgifter14 550
2012 Avräkning skatter och avgifter25 165
I nästa steg i bokföringsprocessen samlar man ihop de skatter och avgifter som är relaterade till personalens lön. Det innebär att man tar både personalens källskatt och skulden för sociala avgifter och för över dessa till ett avräkningskonto, alltså ett totalt konto. Detta avräkningskonto kallas för ’2012 Avräkning skatter och avgifter’. Varför gör man dessa extra steg istället för att direkt betala ut till Skatteverket? Anledningen är att man vill ha en tydlig överblick över de totala avgifterna. Genom att samla källskatten och skulden för sociala avgifter på ett och samma konto, får man en bättre uppfattning om den totala summan som ska betalas. Och i det fallet så kommer de här två skuldkonto att minska eftersom totalen förs över till ett total konto 2012 avräkning skatter och avgifter.

Steg 3: betalning till skatteverket

KontoDebetKredit
2012 Avräkning skatter och avgifter87 229
1920 Plusgiro87 229
I det tredje steget kommer vi fram till själva betalningsdelen. Här minskar avräkningskontot för skatter och avgifter, samtidigt som ett tillgångskonto, som till exempel Plusgiro, också minskar. Detta motsvarar betalningen av alla samlade skatter och avgifter. Anledningen till att summan på avräkningskontot för skatter och avgifter är högre än tidigare, i detta fall 87 229 kronor jämfört med 25 165 kronor, beror på att den totala momsen också är inkluderad. Detta avräkningskonto samlar alltså inte bara skatter och avgifter relaterade till personalen utan även andra typer av skatter och avgifter, som moms. Innan man betalar de momspengar man eventuellt är skyldig till Skatteverket, förs även de över till avräkningskontot för skatter och avgifter.

Tack för att ni läser Compare Sweden!

Det här är alltså de steg som följs vid utbetalning av skatter och avgifter till Skatteverket. Har ni liknande erfarenheter i era bokföringsprocesser, eller använder ni ett annat tillvägagångssätt? Jag skulle gärna höra hur ni hanterar dessa utmaningar och om ni har några tips eller råd att dela med er av. Vänligen dela era tankar och erfarenheter i kommentarsfältet för att bidra till diskussionen och hjälpa andra med liknande frågor!


Nu när du läst om bokföring av sociala avgifter kanske du också vill läsa om:

Lämna en kommentar