Bokföring av personalkostnader

BOKFÖRING AV PERSONALKOSTNADER

Denna artikel fokuserar på att beskriva hur bokföring av personalkostnader hanteras.

För att förstå bokföringens grundläggande principer är det först och främst viktigt att förstå begreppen Debit och Kredit samt deras inverkan på olika kontotyper. När en summa sätts i Debit ökar tillgångarna medan de minskar i Kredit. Eget kapital och skulder beter sig däremot tvärtom, de minskar i Debit och ökar i Kredit. Intäkter följer samma mönster som eget kapital och skulder, minskar i Debit och ökar i Kredit, medan kostnader beter sig som tillgångar, det vill säga de ökar i Debit och minskar i Kredit.

Lön till anställda

Anställda får vanligtvis sin lön utbetald varje månad. Bruttolön, som är företagets kostnad, är lönen innan personalskatt dragits av. Det är nettolönen, lönen efter avdrag för skatt, som faktiskt betalas ut till de anställda. I bokföringen registreras bruttolönen som en kostnad, medan skatten redovisas separat och nettolönen minskar företagets tillgångar. Enligt bokföringslagen ska personalskatten för en månad betalas senast den 12:e i nästa månad. Till exempel måste skatten för löner utbetalade i januari betalas till Skatteverket senast den 12:e februari.

Bruttolönen bokförs som en kostnad i kontoklass 7000 eftersom det är en kostnad för företaget att ha en anställd och betala ut lön. I denna kontoklass finns olika typer av kostnadskonton beroende på vilken typ av löntagare som ska ha lönen.
Personalskatten bokförs som en skuld. Alla typer av skatter som ska betalas till staten redovisas först i ett skuldkonto. Detta görs för att samla alla skulder innan de betalas. Därför registreras personalskatt inledningsvis som en skuld, vilken ökar på konto 2710, avsett för Personalens källskatt. Nettolönen, det vill säga den summa som betalas ut till de anställda, bokförs i ett tillgångskonto, vilket är kontot från vilket lönen utbetalas.


Vi tror att du kanske också är intresserad av:


Exempel på bokföring av personalkostnader

KontoDebetKredit
7010 Löner48 500
2710 Personalens källskatt10 615
1920 Plusgiro37 885
Detta är en bild som förklarar hur man bokför personalkostnader med rätt konton.

I det här exemplet betalar företaget ut löner från konto 7010 Löner. Bruttobeloppet, 48 500 kronor, registreras på debetsidan eftersom det är en kostnadsökning. Ett vanligt misstag är att bokföra det på kreditsidan. Många tänker att eftersom företaget betalar ut lönen, minskar beloppet, men i bokföringssammanhang är det en ökning av kostnader som bokförs.

Personalens källskatt varierar beroende på löntagarens inkomst, bransch, och kommun de bor i, och ligger vanligtvis mellan 25-35%. I det här fallet uppgår den totala källskatten till 10 615 kronor och registreras på konto 2710 Personalens källskatt. Det innebär en ökning av skulden till Skatteverket.

Företaget har valt att hantera sin nettoutbetalning från ett plusgirokonto. De 37 885 kronor som minskar från plusgirot är pengarna som överförs till den anställdas privata bankkonto.


Efter att ha gått igenom dessa detaljer om bokföring av löner och skatter, skulle jag vilja veta hur ni hanterar dessa processer i era egna verksamheter. Använder ni liknande metoder, eller har ni andra strategier som fungerar bättre för er? Dela gärna era erfarenheter och tips i kommentarerna för att hjälpa andra läsare som kanske står inför liknande utmaningar. Och om ni har några frågor, tveka inte att ställa dem här så kan vi diskutera dem tillsammans!

Nu när du läst om bokföring av personalkostnader kanske du också vill läsa om:

Lämna en kommentar