14 viktiga begrepp för bokföring

14 viktiga begrepp för att kunna bokföring

Att förstå de grundläggande begreppen för bokföring är avgörande för att upprätthålla en sund och effektiv ekonomisk verksamhet. I denna artikel kommer vi att utforska 14 centrala begrepp inom bokföring som varje företagare och ekonomiansvarig bör ha en god förståelse för. Från debet och kredit till intäkter och kostnader, dessa termer utgör grunden för att hantera ekonomiska transaktioner på ett korrekt och överskådligt sätt.

Genom att bemästra dessa begrepp kan du skapa en stadig grund för att effektivt navigera genom din företags ekonomi och fatta välgrundade beslut för dess framgång.

Grundläggande begreppslista för bokföring

I den här delen presenterar vi en grundläggande begreppslista för bokföring, vilken fungerar som en komprimerad referensguide för att förstå de fundamentala termer och koncept som utgör ryggraden i ekonomisk redovisning. Oavsett om du är nybörjare inom företagsekonomi eller en erfaren ekonomiansvarig, kommer denna lista att fungera som en användbar resurs för att förtydliga och konsolidera din förståelse för bokföringsprinciper.

Dubbel bokföringDetta är en teknik som används vid bokföring som innebär att alla affärshändelser noteras minst två gånger.
RedovisningOmfattar mer än själva bokföringen. I redovisningen ingår även
till exempel budgetering och analys.
Tillgångar Allt som finns i ett företag exempelvis i form av maskiner, varor och pengar.
Eget kapitalBestår av ägarens insatser och vinster som tillfallit ägaren.
Skulder Är lånade pengar som förr eller senare måste återbetalas.
Bokföringslagen En lag som visar vilka skyldigheter företaget har vad gäller bokföringen.
Affärshändelse Allt av ekonomiskt intresse som händer i ett företag som tillexempel inköp, försäljning och utbetalningar av löner.
Verifikationer Dokument som visar att affärshändelsen har ägt rum, exempelvis fakturor, kvitton eller annat underlag.
FakturaEn verifikation som en säljare skickar vid försäljning på kredit.
KvittoEn verifikation som en köparen får som bevis på en betalning.
BokföringsorderEn verifikation som skapas när annan verifikation saknas.
Ingående balansBalansräkning vid en periods början.
Utgående balansBalansräkningen vid en periods slut.
ÖppningsbalansräkningEn nystartad enskild firma måste göra en öppningsbalansräkning som visar tillgångar och skulder.

Vi tror du kanske är intresserad av:


Tack för att ni följer CompareSweden. Ert stöd är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Genom att använda våra affiliatelänkar när ni handlar bidrar ni direkt till vår verksamhet. Vi uppskattar all feedback, då den hjälper oss att förbättra och utveckla vår sida.


Nu när du läst om14 viktiga begrepp för bokföring kanske du också vill läsa om:

Lämna en kommentar