3 Bästa Tipsen för säker krypto marginalhandel

Säker krypto marginalhandel: Fördelarna med handel med kryptovalutor är många. Det kan leda till otrolig lönsamhet och marginaltrejding har blivit populärt bland kryptovalutahandlare på alla erfarenhetsnivåer.

säker krypto handling hur gör du

Men även om margin exchanges har potential att generera spektakulära vinster utan att kräva mycket startkapital, är det också möjligt att drabbas av betydande förluster om handlare inte är tillräckligt försiktiga när de väljer och utför affärer.

Till exempel, även om en handel kan generera upp till 100 gånger vinsten av en vanlig spot trading, fungerar den också omvänt – vilket gör att handlare kan förlora pengar mycket snabbare än vad som annars skulle vara möjligt vid handel med spot. På grund av detta är det särskilt viktigt att nybörjarhandlare börjar långsamt och försiktigt vid marginalhandel.

Med detta i åtanke, här är våra tre bästa tips för att vara säker vid handel med kryptovalutamarginaler.

Läs även:

Få en belöning från marginalhandel – Just nu!

Binance Margin driver nu Funday Friday Kampanj och man kan få tillbaka procent på courtage avgiften! Se mer hos Binance Funday Friday!

Säker krypto marginalhandel: Börja med låg hävstång vid Margin Exchanges

Även om det kan vara frestande att maximera hävstångseffekten för att öka marknadsexponeringen, medför detta alltid en större risk. När allt kommer omkring, vid 100x hävstång, kommer en marknadsrörelse på bara en procent mot positionen att leda till automatisk likvidation.

Att handla med låg hävstång har också sina fördelar. För det första tillåter det handlare att behålla positioner mycket längre, vilket gör det mycket osannolikt att en lång position kommer att likvideras efter en flashdump, medan korta positioner kan bibehållas under en flashpump. Eftersom de flesta kryptovalutamarknader är notoriskt volatila, representerar dessa övergående rörelser inte alltid den övergripande trenden – vilket innebär att positioner med låg hävstång kan bibehållas tills den sanna trenden visas av prisåtgärden.

Sammantaget är handel med låg hävstång ett enkelt sätt för nyare handlare att ta tag i marknaden, vilket ger handlare mer ”andrum” jämfört med positioner med hög hävstång. När en handlare känner sig bekväm med omkring 2-5x hävstång och har en grundlig förståelse för en plattforms marginalanropsnivåer, kanske de vill börja testa högre hävstångseffekter för att öka lönsamheten i sina affärer.

Utnyttja pauser i trejdandet

För att undvika överdriven handel och att man tar fel beslut så kan man utnyttja funktioner såsom Cooling-off perioder. Till exempel, du kan använda funktionen för att begränsa och kontrollera dina handelsaktiviteter, speciellt i situationer när du känner dig pressad av förluster. Det gör det möjligt för handlare att avstå från beteenden och aktiviteter som kan leda till oansvariga affärer och ännu fler förluster.

Binance har lanserat sin funktion under namnet ”Margin Cooling-Off Period”. Den kan man ställa in begränsningen på 1 dag, 3 dagar eller 1 vecka. För fler detaljer se Margin Cooling-Off Period på Binance.

Säker krypto marginalhandel: Var uppmärksam på sentimentindikatorer

Högkvalitativa handelsplattformar för kryptovaluta kommer vanligtvis att tillhandahålla handlare med en mängd olika indikatorer. Dessa framhäver det nuvarande marknadssentimentet för ett handelspar. Dessa kan användas av både nybörjare och erfarna handlare för att fatta mer välgrundade beslut om när de ska gå in på marknaden. Och om de ska gå lång eller kort.

Till exempel, på Binance, kan köpare se förhållandet mellan långa och korta positioner genom handlarnas sentimentavsnitt för varje instrument. På samma sätt ger plattformen en tydlig lista över toppstigande och toppfallande instrument, vilket minskar ansträngningen som krävs för att hitta potentiellt lönsamma handelsmöjligheter. Se vidare på Binance Trade Margin.

Förutom att använda de inbyggda handelsindikatorerna som finns på marginalhandelsplattformen. Kan handlare också använda de otaliga indikatorerna som finns tillgängliga på tredjepartswebbplatser, inklusive alternative.mes Crypto Fear & Greed Index .

Genom att använda en mängd av dessa indikatorer är det möjligt att få insikt i vad andra handlare sannolikt gör med tanke på marknadsförhållandena – samtidigt som de hjälper handlare att bättre bestämma vilka tillgångar som ska handlas och med vilken marginal.

Säker krypto marginalhandel: Förstå grunderna för marginalhandel

För att alla handlare ska bli framgångsrika är solid förståelse en absolut nödvändighet. Med tanke på att det finns stort antal privata investerare i kryptovalutabranschen. Och hur lätt åtkomsten av kryptovalutahandelsplattformar är. Finns det ett stort antal oerfarna handlare som hoppar över grunderna och bara dyker rakt in på marknaden.

På grund av detta har många nybörjarhandlare dålig riskkontroll, kan inte känna igen de flesta potentiella möjligheter och är ofta oförmögna att hålla känslor borta från sina handelsbeslut. Detta gör ofta att oerfarna handlare håller fast vid förlorande positioner mycket längre än nödvändigt – vilket kan vara potentiellt katastrofalt när man handlar med hävstång.

För att undvika detta bör handlare lära sig grunderna för teknisk analys och sentimentanalys innan de påbörjar några stora affärer. De flesta börsplattformar kommer att tillhandahålla en mängd utbildningsmaterial till användarna.

Listan är lång

Detta är tre tips som hjälper de flesta nybörjarhandlare att öka sin framgångsgrad och lönsamhet. Men är de verkligen inte de enda sakerna som du ska tänka på vid marginalhandel. Det finns ett stort utbud av användbara verktyg tillgängliga online för att hjälpa handlare att fatta bättre handelsbeslut. Men få handlare drar faktiskt nytta av alla läroverktyg där ute.

Som sådan rekommenderar vi att handlare ständigt försöker förbättra sig. Genom att använda de otaliga verktyg som är utformade för att hjälpa till att identifiera möjligheter och framgångsrikt utnyttja dem.


Ingen information eller data är avsedd som investeringsråd (varken i allmänhet eller i enskilda fall). Finansiella produkter eller transaktioner som omnämns i sådan information eller data, kanske inte är lämplig för din investeringsprofil och mål och förväntningar. Du är ansvarig för att avgöra om någon finansiell produkt eller transaktion är lämplig för dig utifrån dina intressen, investeringsmål, riskbenägenhet och investeringsplan. CompareSweden ska inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår från några omnämnda transaktioner eller investeringar i finansiella produkter.


Lämna en kommentar