Bokföring kursvinst eller kursförlust

Kursvinst eller Kursförlust

När vi utfärdar en faktura i till exempel euro och den omräknas till svenska kronor för bokföring, kan detta resultera i en kursvinst eller kursförlust. Svenska företag som gör affärer med utländska företag använder nästan alltid en utländsk valuta. Omräkningen till svenska kronor är nödvändig och det är först vid betalningstillfället som det går att fastställa om transaktionen har lett till en kursvinst eller kursförlust, vilket sedan måste bokföras korrekt. I denna artikel fokuserar vi på bokföringen av kursvinst eller kursförlust vid kundfakturor. I nästa artikel kommer vi att gå igenom hur du bokför kursvinst eller kursförlust på leverantörsfakturor.

Exempel, köp och försäljning utländsk valuta

Ett svenskt företag säljer för 100 000 euro med en valutakurs på 9,75 kr när fakturan skickas.

KontoDebetKredit
3010 Valutaförsäljning975 000
1510 Kundfodringar975 000
Så här bokför du försäljning till kund


På konto 3010 bokför vi valutaförsäljning, och på konto 1510 registreras en kundfordran. Denna omräknas till svenska kronor, vilket resulterar i en kundfordran på 975 000 kr, motsvarande värdet av de sålda varorna som också är 975 000 kr

Bokföring kursförlust kundfaktura

När vi sen får betalt har kursen sjunkt till 9,55 kr. Det innebär att vi kommer att få en kursförlust.

KontoDebetKredit
1510 Kundfordringar975 000
1930 Checkräkningar955 000
7960 Kursförlust20 000
Så här bokför du kursförlust i samband med kundinbetalning av faktura


Vi hade en försäljning där en kund skulle betala oss 975 000 kr. Kunden valde att betala med en check, men när vi växlade checken till svenska kronor blev slutsumman vi fick ut 955 000 kr istället. Detta beror på att valutakursen ändrades från det att affären gjordes till det att vi växlade checken, vilket ledde till att vi förlorade pengar på växlingen. Skillnaden mellan vad vi skulle ha fått (975 000 kr) och vad vi faktiskt fick (955 000 kr) är 20 000 kr. Det här beloppet, 20 000 kr, är vår förlust på grund av växelkursförändringarna, och det är detta vi kallar för en kursförlust.

Bokföring kursvinst kundfaktura

När vi sedan får betalning har växelkursen stigit till 10,00 kr, vilket innebär att vi kommer att göra en kursvinst.

KontoDebetKredit
1510 Kundfordringar975 000
1930 Checkräkningar1 000 000
3960 Valutakursvinster25 000
Så här bokför du kursvinst i samband med kundinbetalning av faktura


När vi mottog en betalning på 100 000 euro från en kund vilket omräknat till svenska kronor är 1 000 000 kronor. Vid den tidpunkten fakturan ursprungligen utfärdades, baserades beloppet enligt den kurs som var aktuell vid fakturadatumet , vilket resulterade i att fakturans värde bokfördes till 975 000. Vid tidpunkten för inbetalningen hade valutakursen förändrats, vilket resulterade i en valutavinst på 25 000 kr.

Tips vid bokföring kursvinst eller kursförlust

Håll koll på valutakurser. Notera den aktuella valutakursen vid fakturatillfället och jämför den med kursen vid betalningstillfället. Skillnaden mellan dessa två kurser avgör om du gjort en kursvinst eller kursförlust.

Använd rätt konton. För kursvinster, använd ett intäktskonto, och för kursförluster, använd ett kostnadskonto. Detta hjälper till att korrekt spegla händelsen i företagets resultatrapport.

Dokumentera noggrant. Se till att dokumentera alla transaktioner och kursförändringar noggrant. Detta underlättar vid framtida granskningar och ger en tydlig överblick över företagets finansiella händelser. Genom att följa dessa enkla steg kan du säkerställa att kursvinster och kursförluster bokförs korrekt, vilket bidrar till en mer precis och tillförlitlig finansiell rapportering.


Vi tror du kanske är intresserad av:


Tack för att ni följer CompareSweden. Ert stöd är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Genom att använda våra affiliatelänkar när ni handlar bidrar ni direkt till vår verksamhet. Vi uppskattar all feedback, då den hjälper oss att förbättra och utveckla vår sida.


Nu när du läst om bokföring kursvinst eller kursförlust kanske du också vill läsa om:

Lämna en kommentar