Moms bokföring

I moms bokföring hanterar företag en skatt som de lägger till på priset för sina varor och tjänster. Det är inte pengar som företaget får behålla, istället är det pengar som sedan ska betalas vidare till Skatteverket. Därför bokförs all moms i det som kallas för eget kapital och skuldkonton, vilka vanligtvis börjar med siffran 2. Leverantörsskulder, som också återfinns på skuldkonton med startnummer 2, relaterar till hur momssystemet fungerar. Det innebär att företag lägger till moms på sina priser, och kunden betalar både för produkten/tjänsten och momsen. Dock är momsen inte något företaget får behålla utan måste redovisas som en skuld till Skatteverket.

Utgående och ingående moms

Vi ska gå igenom två viktiga begrepp: utgående moms och ingående moms. Dessa begrepp beror på om det handlar om moms som företaget lägger till på sina varor eller tjänster, eller om det är moms som företaget betalar för varor de inköper.

Utgående moms är den moms som företaget tar ut från sina kunder. Det är detta som läggs till på försäljningspriset. Om ett företag säljer en vara för 100 kr, är det företagets intäkter. Sedan läggs 25 kr till som moms (om vi antar en momssats på 25%), och dessa 25 kr måste företaget redovisa som en skuld till staten. Det innebär att utgående moms alltid redovisas på kredit, vilket betyder att konton som börjar på siffran 2 ökar på kredit och minskar på debet. De 25 kr i moms som tas ut från kunderna redovisas som en skuld, medan de 100 kr redovisas som en intäkt.

Ingående moms är motsatsen och representerar den moms som företaget betalar på sina inköp. Det är inte en kostnad företaget egentligen behöver betala ur egen ficka, men i vissa fall måste företaget ändå betala moms till en leverantör. Denna moms måste också redovisas, eftersom den anses som en minskning av företagets skulder. Det är pengar som företaget betalar ut, som de i slutändan kan dra av mot sin utgående moms. Ingående moms redovisas alltid på debet, vilket innebär att den ses som en minskning av skulder.

Tips vid bokföring moms

Vid slutet av en period, till exempel en månad, summerar man den totala utgående momsen och drar sedan av den ingående momsen. Differensen mellan utgående och ingående moms är den summa som företaget måste betala till Skatteverket. Utgående moms tillkommer på allt företaget säljer, medan ingående moms är det företaget betalar på sina inköp. Det är viktigt att komma ihåg att utgående moms alltid bokförs som en kredit och ingående moms som en debet. Ett enkelt sätt att komma ihåg skillnaden är att tänka att ingående moms gäller inköp och utgående moms det du säljer. Detta kan fungera som en tumregel för att hålla isär de två begreppen.


Vi tror du kanske är intresserad av:


Exempel 1, momsbokföring

August och Bonnie driver ett företag tillsammans där de säljer kontorsmaterial. En kund vill köpa pärmar för 1000 kronor, exklusive moms. Med en momssats på 25% väljer kunden att betala kontant.

Värdet för varorna: 1 000
Moms: 250 (1 000 * 0,25)
Kunden betalar: 1 250

KontoDebetKredit
1910 Kassa1 250
2610 Utgående moms250
3010 Försäljning1000
August och Bonnie säljer varor för 1000 kr, vilket bokförs på kredit eftersom försäljningskonton börjar på en 3:a, ökar försäljningen med 1000 kr. Till detta läggs 250 kr i moms, som representerar utgående moms eftersom de har debiterat kunden detta belopp. Detta innebär att kunden totalt betalar 1250 kr, där varornas värde är 1000 kr och momsen tillkommer, vilket gör summan 1250 kr. De 1000 kr bokförs som en intäktsökning och 250 kr som en ökning av skulden, eftersom dessa pengar sedan ska betalas till Skatteverket.

Exklusive och inklusive moms

Många blandar ihop begreppen utgående moms och begreppen exklusive och inklusive moms, men dessa har faktiskt inget med varandra att göra. Begreppen exklusive och inklusive moms handlar enbart om huruvida momsen redan är inräknad i det pris som presenteras.

Exklusive moms

  • 25% moms = x 0,25
  • 12% moms = x 0,12
  • 6% moms = x 0,06

Exklusive moms innebär att momsen inte är inräknad i priset. Därför är det relativt enkelt att beräkna hur mycket som ska läggas till. Man beräknar detta genom multiplikation. Om det är 25% moms, som det är på nästan alla varor och tjänster, multiplicerar man varans eller tjänstens värde med 0,25 för att få fram momsbeloppet. Om momsen är 12%, till exempel på restaurangtjänster, multiplicerar man summan med 0,12. I de sällsynta fallen där momsen är 6%, multiplicerar man med 0,06 för att beräkna momsbeloppet och hur mycket som ska läggas till det ursprungliga priset.

Inklusive moms

  • 25% moms = / 1,25
  • 12% moms = / 1,12
  • 6% moms = / 1,06

När priset anges inklusive moms innebär det att momsen redan är medräknad i det angivna beloppet. För att förstå hur mycket av beloppet som är moms och hur mycket som är varans faktiska pris, behöver du göra en uppdelning. Till exempel, om ett pris är 1 000 kr inklusive moms och momssatsen är 25%, delar du 1 000 kr med 1,25. Resultatet visar varans pris utan moms. Skillnaden mellan det ursprungliga priset och varans pris utan moms är summan av momsen. Denna metod tillämpas likadant för andra momssatser: använd 1,12 för 12% moms och 1,06 för 6% moms.

Exempel 2, momsbokföring

August och Bonnie måste köpa in varor till ett värde av 10 000 kr inklusive moms som ligger på 25%. De väljer att betala på faktura.

Värdet på varorna: 8 000 (10 000 / 1,25)
Moms: 2 000 (10 000 – 8 000)
Företaget betalar: 10 000

KontoDebetKredit
2440 Leverantörsskulder10 000
2640 Ingående moms2 000
4010 Varuinköp8 000
Leverantörsskulden uppgår till 10 000 kr eftersom betalningen sker via faktura, och denna summa inkluderar moms. För att beräkna varornas värde exklusive moms, som är 25%, dividerar man de totala 10 000 kr med 1,25. Det ger ett varuvärde på 8 000 kr. Därför redovisas varuinköpen till ett värde av 8 000 kr, vilket motsvarar företagets utgifter för detta inköp. Genom enkel matematik kan man fastställa att momsbeloppet utgör 2 000 kr (10 000 kr minus varornas värde på 8 000 kr).

I bokföringen framgår det att denna moms på 2 000 kr redovisas som ingående moms, vilket betraktas som en skuldminskning för företaget. Detta beror på att August och Bonnie har gjort ett inköp, så har de nu redovisat det här i ingående moms. Företaget kan räkna med att få tillbaka dessa pengar senare. Även om de inte direkt får tillbaka pengarna, så beräknas den totala momsen företaget ska betala genom att dra av den ingående momsen (på inköp) från den utgående momsen (på försäljning). Sammanfattningsvis måste företaget betala totalt 10 000 kr för detta inköp.

Summering moms

Först och främst måste vi skilja mellan ingående moms och utgående moms, för att veta vilket konto som ska användas. Om jag som företagare har sålt något, handlar det om utgående moms, och den ska alltid bokföras i kredit. Om jag däremot har köpt något, rör det sig om ingående moms, vilket betraktas som en minskning av företagets skulder och ska därför alltid bokföras i debet.

När det gäller priser inklusive eller exklusive moms handlar det om huruvida momsen redan är inräknad i priset eller inte. Vid ett pris som är inklusive moms, exempelvis 10 000 kr, behöver man beräkna hur stor del av summan som utgör själva varans eller tjänstens värde och hur stor del som är moms. Om priset istället är angivet exklusive moms, vet man redan varans värde och måste lägga till momsen på detta belopp.


Tack för att ni följer CompareSweden. Ert stöd är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Genom att använda våra affiliatelänkar när ni handlar bidrar ni direkt till vår verksamhet. Vi uppskattar all feedback, då den hjälper oss att förbättra och utveckla vår sida.


Nu när du läst om moms bokföring kanske du också vill läsa om:

Lämna en kommentar