Leverantörsfaktura i utländsk valuta

Leverantörsfaktura i utländsk valuta

Bokföring kursvinst leverantörsfaktura

När du bokför en kursvinst relaterad till en leverantörsfaktura handlar det om situationer där värdet på en utländsk valuta förändras till din fördel mellan det att du mottar fakturan och det att du betalar den. Låt oss ta ett exempel för att göra det enklare att förstå:

Föreställ dig att du får en faktura från en leverantör på 100 000 euro med valutakurs på 9,15 kr när fakturan skickas. Vid tidpunkten du mottar fakturan, omräknas detta belopp till svenska kronor enligt den då gällande valutakursen, vilket motsvarar 915 000 kronor. Detta belopp är vad du bokför som din skuld till leverantören.

När det sedan blir dags att betala fakturan, har valutakursen förändrats så att 100 000 euro nu endast motsvarar 900 000 svenska kronor. Du betalar alltså 900 000 kronor för att reglera din skuld på 15 000 kronor som bokfördes när fakturan mottogs.

I det här fallet har du ”sparat” 15 000 kronor tack vare att valutakursen har förändrats. Den här ”sparade” summan, eller minskningen av din kostnad, betraktas som en kursvinst. I bokföringen kommer detta att visas genom att din skuld till leverantören minskar från 915 000 kronor till 900 000 kronor, och du bokför den återstående 15 000 kronor som en kursvinst.

Konteringen kursvinst leverantörsfaktura

KontoDebetKredit
2440 Leverantörsskuld915 000
1930 Checkräkningar900 00
3960 Kursvinst15 000
  • Leverantörsskulder bokades upp till 915 000 kronor (debit) enligt den kurs som var aktuell vid mottagandet av leverantörsfakturan.
  • Kassa eller bank minskas med 900 000 kronor (kredit) för betalningen.
  • Kursvinst bokförs på 15 000 kronor (kredit) för att spegla den vinst som uppstår genom förändringen i valutakursen.

Vi tror du kanske är intresserad av:


Bokföring kursförlust leverantörsfakturor

Låt oss säga att du får en faktura från en leverantör på 100 000 euro. Vid tidpunkten för fakturamottagningen omvandlar du denna summa till svenska kronor enligt dåvarande växelkurs, vilket blir 1 000 000 kronor. Det är detta belopp som initialt bokförs som skuld till leverantören i din bokföring.

När betalningsdagen kommer, har växelkursen förändrats så att 100 000 euro nu motsvarar
1 200 000 svenska kronor. Det innebär att du behöver betala 1 200 000 kronor för att täcka din skuld på 1 000 000 kronor som du bokförde när fakturan mottogs.

I detta scenario har du fått en extra kostnad på 200 000 kronor på grund av växelkursförändringen, vilket utgör en kursförlust. Denna förlust måste korrekt återspeglas i din bokföring för att visa den faktiska kostnaden för leverantörsfakturan, justerad för den ogynnsamma valutakursförändringen.

Konteringen kursförlust leverantörsfaktura

KontoDebetKredit
2440 Leverantörsskuld 1 000 000
1930 Checkräkningar1 200 000
7960 Kursförlust200 000
  • Leverantörsskulder bokades upp till det ursprungliga bokförda beloppet på 1 000 000 kronor (debit).
  • Kassa eller bank minskas med 1 200 000 kronor (kredit) för betalningen.
  • Kursförlust bokförs på 200 000 kronor (debit) för att reflektera den extra kostnaden som uppstår på grund av valutakursförändringen.

Genom att korrekt bokföra dessa transaktioner säkerställer du att ditt företags finansiella rapporter reflekterar den faktiska kostnaden för leverantörsfakturan, justerad för eventuell kursvinst eller kursförlust som uppstått.


Tack för att ni följer CompareSweden. Ert stöd är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Genom att använda våra affiliatelänkar när ni handlar bidrar ni direkt till vår verksamhet. Vi uppskattar all feedback, då den hjälper oss att förbättra och utveckla vår sida.


Nu när du läst om leverantörsfaktura i utländsk valuta kanske du också vill läsa om:

Lämna en kommentar