Olika typer av värdepapper samt tankar kring investeringar

Att investera är en viktig del av din försäkring och framtida inkomst. Genom att köpa värdepapper kan du minska din skatt, göra mer pengar på kort sikt eller bara placera dina pengar på ett bra sätt och kringgå inflation.

Olika typer av värdepapper

Aktier

Vad är en aktie? En aktie är en aktuellt förekommande term som beskriver ett värdepapper, ofta i form av en aktiecertifikat. I Sverige kallas dessa oftast bara för ordet ”aktier”. Aktier kan delas upp på olika sätt, men det vanligaste är att de delas in i två huvudgrupper: ordinarie med undergrupper angående rösträtt, och preferensaktier för sig.

Ordinarie aktier ger dig ett visst antal röster i bolaget och gör dig till medlem i stämman och som sagt finns det flera typer av de.

A-aktier och B-aktier

A-aktier och B-aktier har bara en egentlig skillnad. Man har olika röstvärden på de. Du kan också ha fler än två serier som skiljer sig åt vad gäller röstvärdet. Röstvärdet för varje aktie i det ena aktieslaget kan vara ett annat än det för varje aktie av det andra slaget.

Det är viktigt att känna till att aktiebolagslagen inte tillåter att röstvärdet för en aktie är högre än tio gånger röstvärdet för en annan aktie. Det är oftast så att A-aktierna har ett högre röstvärde än B-aktierna, men det motsatta kan också förekomma.

Detta har lett till att det vanligaste är att:

  1. A-aktien är värd 1 röst
  2. B-aktien är värd 1/10 dels röst

Preferensaktier (PREF-aktier)

Preferensaktier har ofta betydligt bättre skattemässiga förmåner jämfört med ordinarie aktier, vilket gör dem mer populära bland investerare som vill minimera sina skatter genom att spara in pengar utanför landets gränser (utlandspension).

Preferensaktieindexet (”preferensindeksen”) är en index som visar hur mycket preferenserna har stigit under den senaste tiden.

Läs också om: Hur man investerar i aktier: En nybörjarguide för att komma igång

Aktier vs ETF

Du kanske frågar dig själv: ”Vad är skillnaden mellan en ETF och en aktie?”. Det är en viktig fråga att ställa, eftersom du inte kommer att kunna fatta bra investeringsbeslut om du inte förstår skillnaden.

Låt oss först definiera vad en ETF (Exchange Traded Fund) är: det är ett värdepapper som följer ett visst index eller en viss grupp av tillgångar för att ge investerare exponering mot dessa tillgångar. Om du till exempel vill ha exponering för guldaktier men inte är intresserad av att äga varje företag individuellt, kan du köpa aktier i GDX (iShares Gold Trust) för att få tillgång till dem.

Du kan se det som ett liknande koncept som när du köper något annat enskilt företag på Wall Street; dina aktier köps genom någon annan som äger dem (vanligtvis genom sitt mäklarkonto), men det betraktas som en enhet eftersom alla dessa affärer sker via datorer på börser som automatiskt matchar köpare och säljare.

Pensionsparande

Pensionssparande är en bra idé för att få en bra pension, men det finns vissa risker. Det är viktigt att tänka på när du ska spara pengar till din pension. Du kan inte lita på att din arbetsgivare kommer att betala ut en god pension till dig; detta är en risk som du måste ta om dig själv. Ett annat problem med pensionssparande är att det kan vara svårt att hitta rätt nivå för hur mycket du bör spara per månad eller år, och de flesta människor spenderar mer tid med beslutet om hur mycket de ska spara, och dessutom kanske inte alls göra det. Vill du utforska mer kring din pension gå till minPension.

Pensionssparande har visat sig vara en god idé inom olika samhällen eftersom den ger möjligheter till finansiell trygghet i framtiden genom inkomsterna från folks sparande, som fungerar som alternativ till statligt stöd via socialförsäkringar eller annan form av socialpolitik.

Långivning och sparande

Långivning och sparande är en bra investering som ger bra avkastning på det. Du kan förvänta dig att göra en ansenlig inkomst på ditt lån eller ditt sparande. Det är också en god möjlighet att skapa en förmögenhet, med den typ av värdepappret du har valt.

Fondförsäkringar

Fondförsäkringar är en form av sparande där du kan investera i olika typer av fonder. Fondförsäkringen innebär att man tecknar en medlemsavgift och sedan köper utdelningar från aktier och obligationer.

Fondförsäkringar är en väldigt populär form av sparande i Sverige då de ger ett bra risk-/utfallsperspektiv, har låga transaktionskostnader, långsiktighet och flexibilitet framför allt.

Vi har även en massa andra fondrelaterade artiklar som kanske är intressant för dig:

Det finns vissa snygga idéer om aktier, men du kan alltid titta på börsen.

Aktiemarknaden är ett utmärkt ställe att leta efter bra aktier. Det är också ett bra ställe att leta efter dåliga aktier. Ibland kan man hitta båda i samma företag – och det är det som är det verkligt fina med aktiemarknaden!

Vanliga frågor – FAQ

En aktie är en term som beskriver ett värdepapper, ofta i form av en aktiecertifikat och är en ägandedel utav ett företag. I Sverige kallas dessa oftast bara för ordet ”aktier” och dessa kan delas upp på lite olika sätt, såsom A, B eller PREF-aktier

Slutsats

Det är viktigt att känna till vad de olika typerna av investeringar är och hur de fungerar. Det är med din insikt om dessa saker som du kan hitta den bästa lösningen för dig.


Lämna en kommentar