Vad är en fond och hur köper man en?

Vad är en fond? En fond är en sammansättning av många aktier som ofta förvaltas av en fondförvaltare. Fonder kan vara inriktade på olika branscher såsom teknik, medicin, industri etc. Det finns också fonder som bara följer olika index. Till exempel OMX30 som är ett index av de 30 mest handlade aktierna på Stockholms börsen. För att lära dig mer se:

 1. Bästa Indexfonder i Augusti 2021
 2. SAVR – Billigaste fondmäklaren jämfört med Avanza

Sammanfattningspunkter för vad en fond är

 1. En fond är namnet på en ihopsättning av aktier från många olika företag.
 2. Fonder kan ofta investeras och hanteras professionellt, men vissa kan vara helt automatiska (som bara följer ett visst index)
 3. Några vanliga typer av fonder inkluderar pensionsfonder, försäkringsfonder, teknikfonder, globala indexfonder.

Hur fonder fungerar

Enskilda och institutionella investerare kan också placera pengar i olika typer av fonder med målet att tjäna pengar. Exempel är fonder en av de värdepapper som många investerare och investerar i för att ha en diversifierad portfölj av tillgångar. För nybörjare kan fonder vara bättre än aktier för att det är lägre risk och du har oftast någon som är professionell som förvaltar dina pengar.

Vanliga typer av fonder

Följande är exempel på medel som vanligtvis används för personliga satsningar:

 1. Nödfonder är personliga sparfordon som skapats av individer som används för att täcka perioder med ekonomiska svårigheter, till exempel jobbförlust, långvarig sjukdom eller stora kostnader. Tumregeln är att skapa en nödfond som innehåller minst tre månaders nettovinst.
 2. Förtroendefonder är ett lagligt arrangemang som inrättats av en bidragsgivare som utser en förvaltare att förvalta värdefulla tillgångar till förmån för en listad mottagare under en tidsperiod. Varefter hela eller en del av medlen frigörs till mottagaren eller mottagarna.
 3. Pensionsfonder är sparfordon som används av individer som sparar för pension. Till exempel, pensionärer får månadsinkomst eller pension från pensionsfonder.

Inom investeringarna inkluderar vissa typer av fonder:

 • Vanliga fonder är investeringsfonder som förvaltas av professionella förvaltare som fördelar de medel som mottagits från enskilda investerare i aktier, obligationer och / eller andra tillgångar.
 • Penningmarknadsfonder är också mycket likvida fonder som köps för att tjäna ränta för investerare genom kortfristiga räntebärande värdepapper som statsskuldväxlar och företagscertifikat.
 • Börshandlade fonder (ETF: er) liknar fonder men handlas på offentliga börser som aktier.
 • Hedgefonder är investeringsmedel för individer eller institut med hög nettovärde som är utformade för att öka avkastningen på investerares sammanslagna medel genom att införliva högriskstrategier som short selling, derivat och hävstång.
 • Statsobligationsfonder är för investerare som vill placera sina pengar i lågriskinvesteringar genom statspapper. Såsom statsobligationer, eller byråns emitterade skulder, såsom värdepapper emitterade av amerikanska institut. Exempelvis Fannie Mae som även säljs öppet via näthandlare i Sverige.

4 svar på ”Vad är en fond och hur köper man en?”

Lämna en kommentar