Ingen bild på TV:n

Ingen bild på TV:n? Vi ger dig dessa tips för att åtgärda problemet!

Exempel: Min TV är en 55 ″ Smart LED / LCD. TV-bilden har slocknat men ljudet fungerar fortfarande. Skärmen är INTE sprucken. Skärmen är svart. TV slås på. LED-lampan tänds kort. Skärmen flimrar ibland. Skärmen flimrar i ett mörkt rum under ett delat ögonblick. Om du stänger av TV: n från PÅ till AV, blinkar den vitt och grått. Läs åtgärderna nedan!

Ingen bild på tv men ljud finns, svart bild

Vad gör du om TV:n inte visar någon bild

Vi går igenom hårdvarukollen först. Kontrollera alla kablar så att de går från rätt utgång till rätt ingång, missa inte strömkabeln! Om alla kablar sitter korrekt se om standby lampan lyser. Ifall standby lampan lyser rött måste du sätta igång den. Om den inte går igång med fjärrkontrollen så byt batteri på fjärrkontrollen. Annars får du använda mobilappar eller annan lösning.

Ingen bild på TV: men ljud finns

Om du har satt igång TV:n nu och det kommer ljud så måste du först göra något som kallas för ”strömåterställning”. Gör så här:

  • Koppla från alla följande enheter från: HDMI, Antenn-kabel, externa enheter, TV-box allt!
  • Dra sedan ut strömkabeln
  • Vänta i 10 minuter! (Folk väntar för kort tid om man säger 5 minuter, det tar tid innan elen är ute ur själva TV:n och detta är essentiellt för att omstarten ska vara en de facto omstart!)
  • Koppla in strömkabeln och starta sedan TV:n. Får du upp loggan och andra symboler så funkar TV:n felfritt!

Om du har svarta TV kanaler så läs vidare på: Digital TV installation, en enkel guide.

Vad gör du om TV:n ändå inte funkar?

Om TV:n ändå inte visar bild men ljudet funkar så kan du testa en annan HDMI-kabel. Annars fortsätt med det mer tekniska stegen:

Läs också: TV har svart bild men ljudet fungerar

Möjligt problem med omvandlarkort för TV

För att se om bakgrundsbelysningen har slocknat, slå på TV: n. Stäng av lamporna och gör rummet mörkt. Lys en ficklampa på skärmen i olika vinklar. Om du kan se en del av bilden har bakgrundsbelysningen slocknat. (Det ska lysa lite grått om det fungerar) För att åtgärda detta behöver du ett omformarkort för TV-bakgrundsbelysning. Du kan också köpa en online till ett relativt lågt pris. Vanligtvis har kortet några dåliga kondensatorer på sig. Du kan till exempel försöka reparera det själv om du kan identifiera vilken kondensator som har gått dåligt. Ett kondensatorsats för ett TV-kort är extremt billigt. Det är bäst att köpa omformarkortet för bakgrundsbelysning och installera det själv. Ett omformarkort för bakgrundsbelysning bör vara från 100 till 250 kronor beroende på din TV-modell.

Se här: Komponenter

Möjligt problem med strömförsörjningskortet

Om du inte kan se skärmen alls med hjälp av ficklampa-metoden kan du ha ett dåligt strömförsörjningskort eller lös kabel. Är de så att du fortfarande kan höra TV-ljudet kan det också vara strömförsörjningskortet. Om du tycker att strömförsörjningskortet är dåligt och du bestämmer dig för att beställa ett nytt, se till att strömkortets artikelnummer matchar det som finns i din TV, det finns många olika typer för alla TV-apparater. Strömförsörjningskortet kostar cirka 200 till 300 kronor. (Att byta strömförsörjning är den sista utvägen som om ljudet fungerar men det finns ingen bild, det här är troligtvis inte problemet men på Vissa TV-apparater löser detta problemet)

Se här: Elaggregat

OBS: På vissa TV-modeller finns växelriktarkortet och kraftenhetens kort på ett kort till exempel, så kontrollera ditt TV-modellnummer för att vara säker på att du beställer rätt delar.

Fler saker att överväga

Om du har din TV på en HDMI-ingång kan HDMI-kortet ha en dålig kondensator. (Med det här problemet kommer det inte att finnas något ljud eftersom HDMI bär ljud såväl som bild). Om du tycker att HDMI-ingången är dålig, koppla din TV till en annan ingång och beställ rätt HDMI-kort under tiden.

Om TV:n är inom garantin så kan tillverkaren stå för lagning om det inte finns fysiska skador, i vissa fall. Ett stort lycka till med din TV!

Läs också: Hur du sparar pengar genom att köpa en TV på ditt kreditkort istället

Lämna en kommentar